Địa điểm: Trang chủ > Kế hoạch liên minh > Kế hoạch môi giới

Tối đa hóa lợi nhuận của bạn và phát triển tiềm năng lợi nhuận của bạn


CC có chương trình hợp tác môi giới tốt nhất. Từ các điều kiện giao dịch cạnh tranh của nhà môi giới, tùy chỉnh hệ thống khuyến khích độc quyền, đến một văn phòng hỗ trợ đầy đủ chức năng và sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và các nhà phân tích có kinh nghiệm. Chúng tôi đã đạt được sự chuyên nghiệp đến cùng cực.


Ưu điểm của kế hoạch hợp tác của chúng tôi


Hệ thống khuyến khích cá nhân


Điều khoản hoa hồng cạnh tranh


Giao diện giao dịch đơn giản và linh hoạt


Ngưỡng cực thấp cho lợi nhuận cực cao


Nhận cập nhật thị trường hàng ngày và đánh giá chuyên gia hàng ngày miễn phí


Thanh khoản linh hoạt


Hoạt động theo CFTC của Hoa Kỳ và giám sát chặt chẽ, quỹ hoàn toàn an toàn


Đặt nền tảng cho kế hoạch bảo trì khách hàng dài hạn của bạn trên cơ sở cùng có lợi.