Địa điểm: Trang chủ > Về chúng tôi > Liên lạc với chúng tôi

Thư:


Nếu bạn muốn liên hệ với một chuyên gia từ Phòng Tài chính và Công nghệ, vui lòng gửi email tại đây:


Phòng hỗ trợ kỹ thuật:


[email protected]


Phòng tài chính:


[email protected]


Điện thoại:


Số điện thoại miễn phí tại Vương quốc Anh:


0-800-088-5535


Điện thoại tư vấn chi nhánh Hồng Kông:


852-6721-0573


Trò chuyện trực tuyến:


Nếu bạn muốn liên hệ với một chuyên gia về các tùy chọn CC thông qua trò chuyện trực tiếp, vui lòng bấm vào đây: Dịch vụ khách hàng trực tuyến