Địa điểm: Trang chủ > Vấn đề > Truy cập và rút tiền
Có phí xử lý khi rút tiền không?

5% khi khối lượng giao dịch không đạt 30%


Khối lượng giao dịch đạt 30% tiền gửi và 0,1% được tính phí. Nếu rút tiền là 100 đô la, phí xử lý là 0,1 đô la (VIP miễn phí)


Giới hạn số tiền gửi tối thiểu tối đa?
Số tiền rút tối thiểu là bao nhiêu?
Làm thế nào để tôi rút tiền?
Làm thế nào để gửi tiền?
Tôi có phải đặt cọc để đăng ký làm thành viên CC không?
CC Options hỗ trợ loại tiền nào?