Địa điểm: Trang chủ > Vấn đề > Giới thiệu giao dịch
Tại sao giá thanh toán khác với những gì tôi thấy trên biểu

Vì tất cả các giao dịch của nhà đầu tư trên nền tảng đều được thực hiện trên thị trường quốc tế. Bởi vì giá tài sản cần được thanh toán theo giá tại thời điểm hết hạn tương ứng khi hết hạn, biến động giá trong thời gian ngắn gần với thời gian hết hạn và thanh toán hệ thống, Và sự chậm trễ của biểu đồ xu hướng do tốc độ của trang web sẽ khiến các nhà đầu tư thấy rằng giá thanh toán thực tế khác với biểu đồ xu hướng. Sau khi giải quyết xong, biểu đồ xu hướng sẽ hiển thị các điểm giá tương ứng bị trì hoãn.

Tại sao giá của một tài sản tôi thấy khác với các nền tảng h
Tại sao giá của tài sản tôi thấy khác với giá hiển thị khi t
Tôi có thể đóng một vị trí trước khi nó hết hạn không?
Số tiền giao dịch tối đa trên mỗi tài khoản là bao nhiêu?
Có giới hạn số tiền đầu tư tối thiểu và tối đa không?
Tôi có thể kiếm lợi nhuận nếu tùy chọn "chẵn lẻ" h
Sự khác biệt giữa hết hạn "trong giá" và "hết
"Thời gian hết hạn" và "kết quả hết hạn"
Giá mục tiêu là gì?
CC Options cung cấp những loại giao dịch nào?
Tài sản cơ bản là gì?
Tôi có thể nhận được loại lợi nhuận nào từ giao dịch?